Ученици или войници?
Всички сме в капана на агресията, учим се да оцеляваме

Карикатура: Ивайло Цветков
.
.
.