Постът е вглъбяване в молитвата и очистване на сърцето
Това е състояние на естествено духовно общение на човек с Бога, при което трябва да преодолеем лошите навици

.
.
.