Щерю към Тодор Александров, след като му тегли куршума:
Вместо ти мене, аз тебе убих!
Македонският войвода убит от хора, на които вярвал

Тодор Александров и ген. Протогеров.
.
.
.