Без помощи, ако детето не ходи на училище
Средствата за първокласници ще се дават на два пъти

Снимка: Крум Стоев
Административните санкции целят да върнат децата от рискови социални групи в класните стаи.
.
.
.