Изкуственият интелект нахлува в редакционните зали на медиите
Засега ситуацията е под контрол, но скоро репортерите може да станат излишни

Потенциалът на изкуствения интелект още не е достатъчно разгърнат в медиите.
.
.
.