Младен Маринов, министър на вътрешните работи:
Ценим стратегическото партньорство със САЩ

.
.
.