НС избра новото ръководство на ЦИК
Новият председател е Стефка Стоева, парламентарната квота е изцяло от жени

Снимка: БГНЕС
Новото ръководство на ЦИК от парламентарната квота. Отляво надясно са Стефка Стоева, Кристина Цанкова-Стефанова, Таня Йосифова, Силва Дюкенджиева, Севинч Салакова.
.
Комисията има ново лого
Освен с нов състав, ЦИК ще посрещне евроизборите и с ново лого. През февруари изборната комисия покани петима художници, като всеки от тях трябваше да изготви проект с две лога – на български и английски, да подготви визуализация, в това число и презентационни материали, а за победителят беше отредена награда от 5000 лева. ЦИК вече е определила победител и това е Милена Вълнарова. Тя трябва да представи на ЦИК ръководството за ползване на логото и графичната идентификация. С нея трябва да бъде подписан и договор, с който да отстъпи всички права на логото на ЦИК. Едното лого е цветно, решено в топли цветове, като целта е да събужда доверие в комисията. Наред с това на Вълнарова е била поставена задача да изработи и вариант в черно и бяло. Комисията е помолила и за промяна на цветовете за сайта на комисията, така че той също да отговаря на новото лого. 

.
.
.