„Телеграф медиа“ партньор на един от най-големите медийни форуми за годината
Лектори от 12 държави на Digital Media Europe 2019
Виена събира за два дни водещи фигури от издателския сектор по цял свят

.
.
.