9 от 10 инвеститори със „спящи акции“ не са си потърсили дивидент
Наследници не могат да проверяват ценните книжа на починали близки в Централния депозитар

Снимка: Политика
.
.
.