Теория и практика на идентичността
Франсис Фукуяма посочва основните предизвикателства, пред които са изправени модерните либерални демокрации

Снимка: The Weekly Standard
Американският социолог, политолог, политикономист и писател от японски произход Франсис Фукуяма.
.
.
.