Нигяр Джафер, зам.-председател на НС и член на Комисията по здравеопазване:
Фелдшерите са важна част от здравната система

Нигяр Джафер
.
.
.