Напрежение между бивши и настоящи политици в Киргизстан
Откриха сезона за съдебен „отстрел“ на бивши президенти

Парламентът на Киргизстан одобри закон, позволяващ съдебно преследване на бивши президенти.
.
.
.