Състояние
Едноминутна слава
Затваряме си очите за най-видимото, вторачени в мравката
.
.
.