Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите:
Четете договора, преди да го подпишете!
Всичко „безплатно“ накрая товари сметката

Снимка: Александър Петров
.
.
.