Цацаров подкрепя тримата големи да бъдат разследвани
Идеята е записана и в мониторинговия доклад на ЕК

Снимка: Бойко Кичуков
.
.
.