Правилата, колега!
Всяка кампания на КАТ, която учи шофьорите на дисциплина, е полезна
.
.
.