ДА
Алек Попов с приз за литературен принос на Балканите

.
.
.