Опасност
Нож с две остриета
Неизбежната отбрана може да се превърне в дежурно оправдание за упражнено насилие
.
.
.