Прелет над печата
Едно си знаят, едно си баят
.
.
.