Борис III ковал златни пирони в бойните знамена
„Шуми Марица“ оглася Деня на храбростта до Девети септември

Кавалерийско войсково подразделение по бул. „Цар Освободител“ със Софийския университет на заден план
.
Вазов прави корекция ня „Шуми Марица“ през 1912
В текста на „Шуми Марица“ са нанасяни няколко корекции. Последната прави Иван Вазов през 1912 г. Оттогава текстът става такъв (запазен е оригиналния правопис):

Шуми Марица
Окървавена.
Плаче вдовица
люто ранена.
Припевъ:
Маршъ, Маршъ
Съ генерала нашь!
Въ бой да летимъ
Врагъ да победимъ!
 
Български чеда
Цялъ святъ ни гледа
Хай къмъ победа
Славна да вървимъ!
Припевъ:
Маршъ…
 
Лъвътъ Балкански
Въ бой великонски
Съ орди душмански
Води ни крилатъ.
Припевъ:
Маршъ…
 
Млади и знойни
Въ вихрите бойни
Ний сме достойни
Лаври да беремъ
Припевъ:
Маршъ…
 
Ний сме народа
За честъ, за свобода,
За мила рода,
кой знай да мре.
Припевъ:
Маршъ…

.
.
.