Новите пенсионери
Всеки може да избере как да се смятат парите му за старини

Националният осигурителен институт ще преизчислява служебно личните пенсии за трудова дейност на хората, които са придобили осигурителен стаж след пенсионирането си, съобщи пресслужбата на кабинета. За целта работещите пенсионери ще трябва да подадат еднократно заявление за ежегодно преизчисляване, а не всяка година да заявяват това, както е в момента.
.
Личен избор
Новият образец на заявлението за пенсиониране - освен промените, които целят да улеснят неговото попълване, дава възможност на хората да избират по старата или по новата методика да бъде изчислен индивидуалният им коефициент при определянето на размера на тяхната пенсия. Те ще разполагат с тази възможност до 1 януари 2023 г.. Точка 5 от заявлението позволява на хората да заявят желанието си при изчисляване на пенсията им да бъде взет предвид осигурителният им доход преди 2000 г., включително този за трите им най-добри години преди 1997 г. Важно е да знаят, че изборът на тези три години, както и досега, е техен личен, тъй като за този период НОИ не разполага с регистър, а също и че трябва да приложат редовен документ за дохода си за този период. Ако няма изричен избор за старата методика, остава да действа принципното положение, че пенсиите, свързани с трудова дейност с начална дата след 31.12.2018 г., се изчисляват с индивидуален коефициент, определен по новата.

.
Заварено положение
Хората, които вече са подали заявление за пенсиониране или тези, които имат отпусната пенсия с начална дата през 2019 г. могат еднократно да се възползват от същата възможност за изчисляване на индивидуалния им коефициент по „старата методика“. За целта те трябва да подадат изрично заявление в НОИ, като могат да направят това в срок до 4. 11 2019 г., вкл. И в тези случаи лицето следва да приложи към заявлението си документи за осигурителния му доход. Пенсионният орган отново служебно определя коя от двете методики е по-благоприятна. Ако е старата, вече отпуснатата пенсия ще бъде изменена от същата начална дата.

.
Доказване по съдебен път
Има специален закон за установяване на трудов стаж по съдебен ред. Производството пред съда се развива въз основа на т. нар. начало на писмено доказателство. Все пак човек трябва да има някакъв документ, но може да липсват разплащателни ведомости при осигурителя, въз основа на които се издават документите за стажа. В случай че разполага с фишове, разполага със заповед за преназначаване, със заповед за прекратяване на трудовото му правоотношение, те могат да се ползват в съда. Вече стъпвайки на това косвено доказателство за стажа, съдът, разглеждайки го, допуска и свидетелски показания. Човек може да извика свои бивши колеги, които да свидетелстват, че от тази до тази година е работил там. И според събраните доказателства съдът може да се произнесе, че той наистина е полагал е труд на съответното място и това да му се зачете за стаж.

.
Учителите, военните и полицаите – с привилегии
За учителите и работещите в сектор "Сигурност" пенсията ще бъде по-благоприятна, ако бъде изчислена по новата методика, която действа от началото на 1 януари 2019 година, каза Драгомир Драганов -директор на дирекция „Анализи, прогнози и планиране" в НОИ. Той обясни, че за учителите това се обяснява с политиката по отношение на сектор образование и увеличаващите се заплати през последните години. Изчислено е, че 87,1 на сто от тях ще имат по-благоприятна пенсия по новата методика, която включва осигурителният доход само след 2000 година, а 12,9 по старата, която включва и доходите преди 1997 година, както и тези в периода 1997 -1999 година. За хората от сектор сигурност е изчислено, че 71,4 на сто от тях ще вземат по-добра пенсия по новата методика, 21,1 на сто по старата и 7,4 на сто - без разлика по двете методики.
За болшинството от хората с пенсия за инвалидност за трудова дейност старата методика също ще е по-неблагоприятна. 66,5 на сто от тях ще имат по-благоприятен размер по новата методика, 18,1 на сто по старата, 14,4 на сто ще са без разлика в пенсиите. За категорийните работници ще е по-изгодно да се пенсионират по старата методика. За 59 процента от тях старата методика е по-благоприятна, за 31 на сто новата, без разлика са 8,7 на сто от тях, казаха експертите.
Според изчисленията на експертите на НОИ очакваният среден размер на пенсията за 2019 година при старата методика е 402 лева, докато по новата методика - 399 лева. Това е разлика от едва 3 лева, коментира Драганов. Възможността за избор обаче дава средна пенсия от 420 лева.

.
Допълнителни разходи
Тази година допълнителните разходи за пенсии ще са 13,7 млн.лева, а в края на 2022 година ще са нужни допълнителни 14, 1 млн. лева, съобщиха от НОИ.
Изборът на преходен период за възможност за избор по коя методика хората да се пенсионират - до 1 януари 2023 година, е направен поради демографски и икономически фактори, обясни Драганов. Той посочи, че през периода 2019-2022 година предстои да се пенсионират жените, родени до края на февруари 1961 година, както и мъжете, родени до края на юли 1958 година. За тези хора има основание да се допусне, че периодът 1982-1997 г. и 1997-1999 г. съвпада със средата на тяхната трудова кариера и заплащането им е било най-добро. За хората на тази възраст има основание да се смята, че ще има периоди, в които средният им личен доход ще е по-висок от средния за страната. Това е по-малко вероятно за родените след 1962 година (жени) и след 1959 година (мъже), защото в средата на 80-те и 90-те те са били още в началото на трудовата си кариера. Затова след 2023 година те ще получават по-високи пенсии по новата методика, която ще е единствената, която ще се прилага, поясниха експертите на НОИ. Според тях за между 7,4 процента и 14,4 на сто изборът на методика не носи промяна в размера на пенсията, защото тя е или приравнена на минималния размер за съответния вид, или ограничена на максималния размер. Очаква се всяка година в следващите четири да се пенсионират около 75 000 души.

.
Замразяват тавана за 3 години

Пенсиите на 67 000 възрастни ще бъдат изчислявани по две формули, като ще им бъде отпусната по-благоприятната сума.
Поне още три години пенсиите ще са с таван от 1200 лева. Това става ясно от конвергентната програма на правителството, разработена от финансовото министерство. Летвата ще важи за всички пенсии, без оглед на началната дата на отпускането им.
Ограничението е в размер 40% от максималния осигурителен доход за съответната година, като от анализите става ясно, че се предвижда той да остане 3000 лева.
И догодина парите за старост ще се осъвременят с 5,3%, като необходимите средства за това са в размер 282 млн. лева. През 2021 г. увеличението на пенсиите ще е с 4.5 на сто. Очаква се да продължи нарастването и на парите за старост на социално слабите. Правителството реши социалната пенсия за старост да се повиши с 5,7 процента от 1 юли. Така тя ще стане 132,74 лева месечно.
Продължава и нарастването на възрастта за придобиване право на пенсия за работещите при най-масовата трета категория труд. Необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и за двата пола продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 36 години и 2 месеца за жените и 39 години и 2 месеца за мъжете през 2022 година.
Заради повишението на възрастта и осигурителния стаж при пенсиониране се очаква приходите от осигурителни вноски да скочат с половин милион лева. От финансовото министерство прогнозират приходи в размер 17.6 млн.лв. от промяна на избора на осигуряване от частен фонд в НОИ. В средносрочната бюджетна прогноза на правителството за периода 2020-2022 г. е предвидено увеличаване на размера на минималната работна заплата на 610 лева от 1 януари 2020 г. и на 650 лв. от 1 януари 2021 година. Размерът на минималната работна заплата ще остане 650 лева и ще се запази и през 2022-а, става ясно от прогнозата на финансовото министерство.

.
.
.