МОН с национални програми за висшето образование
Студентите трябва да придобиват повече практически умения, включително от други специалности

Снимка: БТА
Министърът на образованието Красимир Вълчев прогнозира, че дипломата ще става все по-маловажна, за сметка на реалните способности и умения.
.
.
.