Стимулирането на мозъчни зони съхранява работната памет
Тя е краткосрочна и „срокът й на годност“ е свързан с възрастта

Илюстрация: buffer.com
.
.
.