Показват врабчетата на Радичков
Изложбата е посветена на 90-годишнината на писателя

Писателят сам рисува врабчетата за различните издания на книгата си.
.
.
.
.
Култура: други материали