Доц. Петя Банкова, етнолог:
Обичаите за дъжд целят да омилостивят природните сили

.
.
.