Двукраки магнити
Дарба или наказание е вилиците и лъжиците да ти се лепят като мухи? Учените разсъждават в кои случаи кожата на човека може да се превърне в лепило за метални предмети. Каролина Клер от Онтарио се принудила да яде с пръсти, защото не можела вече да си служи с прибори

Ютията се превръща в устойчив рафт за тухли.
.
.
.
.
Досиета Х: други материали