Сред пепелта на времето

Книгата е илюстрирана с непубликувани досега снимки на Иво Хадмимишев.
.
.
.