Златния физик Теодосий Теодосиев - Тео:
Българската образователна система е най-лъганата в света
Десетилетия заблуждаваме, че сме направили онова, което го има в Европа, а допускаме на матурите да се преписва. Европейци ще станем, когато сменим начина си на мислене

.
.
.