Историкът професор Андрей Пантев:
Кирил и Методий превръщат славянските говори в езици
Денят 24 май и без укази е най-красивият и най-български празник

.
.
.