Подай и другата буза!
Когато толерантността граничи с глупостта
.
.
.