След касапницата в Нова Зеландия
Фейсбук въвежда политика на „едно провинение“
Ще ограничава предаванията на живо на хора, които са били наказвани за нарушения

Живото предаване на касапницата в Нова Зеландия предизвика ограничения от страна на Фейсбук.
.
.
.