„Двете каки” в журналистиката – събрали се и и си говорят за Пеевски
.
.
.