Без квоти за български граждани в Швейцария от 1 юни
За пребиваване в алпийската страна над 3 месеца ще се издава разрешително само срещу трудов договор

Снимка: Интернет
Разрешителното за дългосрочно пребиваване, издадено в който и да е кантон на Швейцария, ще важи за цялата страна.
.
.
.