Евростат: Само 4% у нас се трудят на временна заетост
Най-често те за заети в хотелиерсдтвото, ресторантьорството и селското стопанство

Снимка: Политика
Хотелиерите най-често наемат работници на временна заетост. Проблемите са свързани с липса на подготвени кадри и ниско заплащане.
.
.
.