Проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести:
През май и юни кърлежите са най-активни

Проф. Тодор Кантарджиев.
.
.
.