Слуга на петролните олигарси се включи в хора на Фабриката срещу Пеевски
Димитър Делчев е известен с това, че е син на Андрей Делчев, който от години послушно обслужва бензиновите босове

Андрей Делчев от години обслужва бензиновите босове
.
.
.