Димитър Деков, председател на сдружение „Правна помощ за потребителите“:
Нарушават се европейските директиви
В света няма друг търговец, който да съди една трета от клиентите си

.
.
.