96% от територията на страната влиза в кадастъра до края на 2019 г.

Валентин Йовев
.
.
.