Платен социолог натрапва „личното си мнение“ за Пеевски

Цветозар Томов
.
.
.