Пластмасата в природата убива по милион души годишно
.
.
.