Щабът на НАТО у нас потвърди сертификацията си

.
.
.