Луканка или кренвирш
Студенти на всеки километър
ВУЗ-овете бълват „специалисти“ като китайски фабрики, а на бизнеса не му достигат кадри
.
.
.
.
Образование: други материали