Митът за бартера
Изисква се двойно съвпадане на желанията, за да се осъществи размяната

.
.
.