Глад за шлосери пълни техникумите
Гимназистите с технически специалности не остават безработни, твърдят работодатели

Заради нуждите на бизнеса общо 26 нови паралелки с технически специалности са заложени в план-приема за учебната 2019/2020 година.
.
.
.