Приказка или кошмар?

Бягство от горещините край брега на красивото и прохладно шотландско езеро Лох Нес.
.
.
.