ДА
Диана Димитрова ще участва в благворителен маратон

.
.
.