Докога?
Без прошка за вандалите
Време е да пазим по-сериозно културните си ценности или ще ги загубим завинаги
.
.
.