След залез слънце на 25 юли
Поставят световна оперна премиера на античен форум

.
.
.