НСИ отчете дефлация от 0.6 на сто за юни
.
.
.
.
Бизнес: други материали