МЗХГ е изготвило план за развитие на био производство до 2027 г.

.
.
.
.
Бизнес: други материали